Dbamy o środowisko

Dbamy o środowisko

Dbałość o środowisko naturalne w realizacji swych celów biznesowych uwzględniamy poprzez:

  • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących ochrony środowiska;
  • wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001:2005;
  • produkowanie wyrobów zgodnych z wymaganiami Klienta przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska naturalnego.

Dostosowujemy procesy, technologie i organizację pracy do wymogów ochrony środowiska naturalnego. Aby zmniejszyć nasze oddziaływanie na środowisko, stosujemy selektywną zbiórkę odpadów, ze szczególnym naciskiem na występujące w drukarni środki chemiczne.

Odpady selekcjonujemy i składujemy w specjalnych kontenerach. Te odpady, które to umożliwiają, wykorzystujemy wtórnie. Te, których nie można ponownie użyć – np. resztki tworzyw sztucznych, opakowania po środkach chemicznych – przekazujemy zewnętrznej firmie, która zajmuje się ich utylizacją.